Skład Rady Rodziców Gimnazjum w Lipnicy Wielkiej

w roku szkolnym 2017/18

klasa
2a Monika Harkabuzik Członek Komisji Rewizyjnej
2b, 3c Agata Stopiak - Głuch Przewodnicząca RR
2c Anna Lichosyt Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
3a Sylwia  Ziemiańczyk Skarbnik
3b Teresa  Gwiżdż Z-ca przewodniczącego RR
3d Zofia Wątorczyk Członek Komisji Rewizyjnej

Lipnica Wielka 2017-10-11

Początek strony