Kalendarz roku szkolnego 2017/18 dla Gimnazjum:

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 04.09.2017 roku
2. Pierwszy okres roku szkolnego 2017/2018. 04.09.2017 – 26.01.2018
3. Zimowa   przerwa świąteczna. 23.12 –1.01.2018
4. Ferie   zimowe. 12.02 - 25.02.2018
5. Drugi okres roku szkolnego 2017/2018. 29.01 – 22.06.2018
6. Wiosenna   przerwa świąteczna. 29.03. – 3.04.2018
7. Dzień Patrona Szkoły. maj 2018
8. Zakończenie zajęć dydaktycznych. 22.06.2018
9.  Ferie   letnie - wakacje. 25.06 – 31.08.2018

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w Gimnazjum w roku szkolnym 2017/18

  Data Dzień tygodnia Uwagi
  18-20.04.2018 wtorek-czwartek Dni egzaminu gimnazjalnego
  30.04.2018 poniedziałek  
  2.05.2018 środa  
  1.06.2018 piątek  
  20-21.06.2016 Środa i czwartek Dwa dni przed rozdaniem świadectw szkolnych
Początek strony