Zmiana struktury szkolnictwa została wprowadzona w Polsce w dniu 1 września 1999 roku. Polegała ona na stworzeniu zupełnie nowego typu szkoły – 3-letniego gimnazjum, czyli skróceniu edukacji na poziomie szkoły podstawowej z 8 do 6 lat, oraz na poziomie szkoły średniej z 4 do 3 lat.

W Gminie Lipnica Wielka utworzono Gimnazjum w roku 1999 uchwałą Rady Gminy Lipnica Wielka, określając obwód dla nowej szkoły jako obszar wsi Lipnica Wielka i Kiczory.

Wprowadzenie gimnazjów w Polsce pociągnęło za sobą konieczność reformy szkół średnich, które zaczęły obowiązywać od dnia 1.09.2002r. Okres kształcenia w tych szkołach zmniejszono o rok, wprowadzając jednocześnie nowe programy nauczania i nowy system oceniania.

W roku szkolnym 1999/2000 pierwsze klasy Gimnazjum funkcjonowały przy obecnych szkołach podstawowych, zaś od roku szkolnego 2000/2001 uczniowie klas pierwszych i drugich Gimnazjum rozpoczęli naukę w obecnym budynku Szkoły (Lipnica Wielka 523).

W roku 2010 na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Gmnazjum, uchwałą Rada Gminy w Lipnicy Wielkiej nadano dla Gimnazjum imię Piotra Borowego. W czasie uroczystości Rady Rodziców ofiarowała społeczności szkolnej piękny sztandar.

  

„Piękna jest nasza ziemia, ale prawdziwym bogactwem tej ziemi są ludzie. Zaś największym bogactwem ludzi, którzy po tej ziemi chodzą, jest wiara. Piotr Borowy, Gazda z Orawy, jest jednym z nich.”    

                                                                                                               Ks. prof. Józef Tischner

Dzień 16 czerwca 2010 roku na zawsze wpisze się w historię Gimnazjum w Lipnicy Wielkiej ze względu na nadanie imienia tej Szkole oraz uświetnienie tego wydarzenia przez obecność znamienitych gości – przedstawicieli władz kościelnych i świeckich. Nasze święto rozpoczęła Msza święta, której przewodniczył Jego Eminencja ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz. Pasterz Kościoła Krakowskiego wygłosił homilię i poświęcił sztandar, po czym złożono kwiaty na grobie i pod tablicą Piotra Borowego. Następnie wszyscy udali się do Domu Ludowego, w którym odbyła się dalsza część uroczystości: występ muzyki orawskiej, powitanie gości przez Dyrektora ZSO mgr inż. Jana Kuligę oraz Wójta Gminy mgr inż. Mariusza Murzyniaka, odczytanie aktu nadania imienia przez Przewodniczącego Rady Gminy pana Franciszka Gawełdę, dalej przekazanie sztandaru uczniom przez rodziców, przemówienia gości oraz Dyrektora Gimnazjum mgr Wojciecha Janiszewskiego, wpisy do księgi pamiątkowej, program artystyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcącego i szkolnego chóru, który zaprezentował pieśni z repertuaru Emila Miki. Akademię na uroczystość przygotowały p. Bogusława Wziątek i p. Anna Cymerman, a oprawę muzyczną – p. Mirosław Smoleń. W scenariuszu wykorzystano scenki z życia Piotra Borowego, opracowane przez p. Roberta Kowalczyka. Inscenizację wzbogaciła prezentacja multimedialna, prezentująca cykl zdjęć z życia  Piotra Borowego, przygotowana przez p. Annę  Węgrzyn. W trakcie uroczystości został zaprezentowany archiwalny film z pobytu Piotra Borowego w Paryżu. Specjalnie na tę okazję została wykonana przez Państwa Smreczaków dekoracja – namalowany na płótnie obraz przedstawiający trzy najistotniejsze symbole tworzące osobowość Piotra Borowego: krzyż – znak wiary, wiejska chata i Babia Góra – znaki przywiązania do rodzimych tradycji i umiłowania Orawy. Scenografia świetnie współgrała z ideą programu artystycznego, którego przesłaniem było zaprezentowanie sylwetki i działalności Piotra Borowego – Apostoła Orawy - człowieka niezwykle prostego i skromnego, a jakże mądrego i szlachetnego. Patron naszej Szkoły swoim życiem nie preferował wartości łatwych, uczył wymagać przede wszystkim od siebie, a dopiero potem od innych. W jego życie głęboko wpisały się wiara, patriotyzm, umiłowanie prawdy, pracowitość i uczciwość - wartości często uznawane współcześnie za niemodne i anachroniczne, a przecież bardzo cenne. Dzieło Piotra Borowego ma nieprzemijającą wartość, a On sam jest wspaniałym przykładem do naśladowania. Społeczność Gimnazjum w Lipnicy Wielkiej, obierając Piotra Borowego na Patrona swojej Szkoły pragnie, aby ten niezwykły człowiek w sposób szczególny pozostał w świadomości i czynach kolejnych pokoleń Jej wychowanków.

Początek strony