Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w  I okresie roku szkolnego 2014/2015

         Wybory do SU odbyły się   22 września  2014  i wzięli w nich udział wszyscy uczniowie obecni  tego dnia w szkole.  Najwięcej  głosów zdobyła Julia Gombarczyk z kl.IIIc, i  została przewodniczącą SU, jej zastępcą  Gabriela Gombarczykzkl.IIIa, skarbnikiem  Anna Pastorczyk z kl.IIId. Do rady samorządu weszli jeszcze:  Julia Bandyk z kl.IIb i Paweł Lichosyt z kl.IIa. Nowo wybrany samorząd pod kierunkiem opiekunów opracował plan pracy na nowy rok szkolny.  Zgodnie z planem członkowie samorządu włączyli się w organizację Dnia Nauczyciela, Święta Niepodległości  oraz zadbali o obecność w szkole św. Mikołaja. Przed Uroczystością Wszystkich Świętych uczniowie uporządkowali  i  ozdobiligroby żołnierzy  na cmentarzu parafialnym oraz grób Patrona Szkoły – Piotra Borowego. Zorganizowali dyskotekę integracyjną,  w czasie której działał sklepik. W czasie Świąt Bożego  Narodzenia został ogłoszony konkurs na najlepiej udekorowaną klasę połączony z nagrodami. Również w okresie świątecznym przeprowadzili akcję charytatywną, w czasie której zbierali słodycze dla podopiecznych ośrodka Barka w Jabłonce oraz prowadzili sprzedaż kartek  przysłanych przez fundację Artystów Malujących Ustami i Nogami (zebrano 98 zł). Członkowie samorządu na bieżąco dbają o dekorację szkoły. W związku  z ustąpieniem Julii Gombarczyk, od 22 stycznia funkcję przewodniczącej pełni Gabriela Gombarczyk.

Czytaj więcej...

Dnia 26 czerwca, po dziesięciu miesiącach trudu nauki i pracy, zakończył się rok szkolny  i rozpoczęły się tym samym upragnione wakacje. Zakończenie roku szkolnego rozpoczęliśmy od odprawienia Mszy Świętej. Podczas Eucharystii dziękowaliśmy dobremu Bogu za czas szczęśliwe spędzony w szkolnych murach i prosiliśmy o błogosławieństwo na okres wakacji. Następnie cala wspólnota szkolna wraz z rodzicami i zaproszonymi gośćmi udala się do szkoły, gdzie przywitał wszystkich pan Dyrektor .Podziękowal on wszystkim, którzy wspierali prace naszej szkoły, rodzicom za wsparcie swoich dzieci w procesie wychowania i za działania na rzecz szkoły oraz calemu Gronu Pedagogicznemu za wkład w rozwój wiedzy, umiejętności, kompetencji i kształtowania postaw uczniów. Później nastąpiło  uroczyste wręczenie nagród uczniom wyróżniającym się w nauce oraz pracą na rzecz szkoły.
Klasa la: udyta Masera

Klasa lb: Gabriela Danielewicz, Kobron Kamila, Kuczkowicz Paulina, Lichosyt Karolina, Rzepiszczak Jan 

Klasa Ic: Zuzanna Mentel, Alicja Szczerba

Klasa IIa: Michał janowiak, Piotr Simala

Klasa Ilb: Natalia Lichosyt-Ogrodny

Klasa IIc: Magdalena Brzana, Kamila Kwak, Magdalena Mucha, Natalia Stopiak, Michał Wziątek 

 23-go czerwca br. uczniowie klas trzecich żegnali się z naszą szkołą. O godzinie 16.00 uczniowie, nauczyciele, dyrekcja oraz rodzice zebrali się na górnym korytarzu gdzie przedstawiony został krótki program artystyczny. Następnie, wręczono nagrody książkowe uczniom, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem oraz uczniom, którzy wyróżniali się szczególną pracą na rzecz szkoły oraz 100% frekwencją. Wśród tych uczniów znaleźli się:
Klasa Illa: Gabriela Gombarczyk, Weronika Janowiak, Janowiak Paulina, Magiera Katarzyna

Klasa IIIb: Andżelika Stopiak, Katarzyna Bandyk, Dominika Żywczak, Natalia Węgrzyn

Klasa IIIc: Anna Wojtyczek, Bernadetta Kramarz, Marek Kucek, Agata Plaszczak

Klasa IIId: Paweł Adamczyk, Anna Fiaszczyńska, Krystyna Kuliga, Dawid Scechura

Następnie rodzice zaprosili nauczycieli na poczęstunek, a uczniowie bawili się przy dźwiękach młodzieżowej muzyki.
Dziękujemy rodzicom uczniów klas trzecich za taką formę pożegnania.

W dniu 29 maja odbylo się w naszej szkole Święto Patrona. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym, odprawioną przez ks. proboszcza Zbigniewa Ziębę oraz księdza Krzysztofa Korbę. Wzięła w niej udział cała spolecmość gimnazjalna.Po mszy świętej delegacja uczniów złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobie patrona szkoły, Piotra Borowego. Świętowanie kontynuowano w Domu Ludowym. Dyrektor Gimnazjum, mgr Wojciech Janiszewski, powitał gości. Zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy i dokonano przekazania sztandaru uczniom klas drugich.

Czytaj więcej...

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja Narodowe święta maja na celu uwrażliwienie uczniów na losy własnego kraju i narodu. Taki też cel przyświecał nauczycielom historii naszego gimnazjum, którzy przygotowali uroczysty apel poświęcony Konstytucji 3 Maja, który miał miejsce w Domu Ludowym dnia 4 maja 2015r.
Zebrani uczniowie mogli zapoznać się z okolicznościami uchwalenia Konstytucji 3 Maja, poznać jej twórców i istotę tego najważniejszego dokumentu w państwie, wysłuchać przysięgi króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a także rozważań na temat haseł: wolność, naród, ojczyzna.
Uroczystość kształtowała postawy patriotyczne oraz poczucie durny z przodków, budziła szacunek dla symboli narodowych. Obecny był sztandar szkoły i odśpiewano hymn państwowy ze szczególnym zwróceniem na zachowanie właściwej postawy. To wszystko sprawiło, że uroczystość miała podniosły charakter.
Dziękujemy za tę podniosłą chwile pani Halinie Materze i pani Elżbiecie Sobczak.

Rocznicę zbrodni Katyńskiej i tragedii Smoleńskiej uczciliśmy akademią przypominającą tamte wydarzenia. W uroczystości udział wziął Wójt Gminy Bogusław Jazowski. Była to dla wszystkich wzruszająca lekcja historii. Młodzież swymi dojrzałymi wystąpieniami w pełni oddała powagę chwili a prezentacje multimedialne i filmy przeniosły nas w tamte wydarzenia. Program został przygotowany przez młodzież Liceum i Gimnazjum pod kierunkiem państwa Bogusławy i Krzysztofa Wziątków.

                     „Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie”

Czytaj więcej...

W przeddzień rocznicy śmierci Jana Pawła II mieliśmy okazję przypomnieć sobie działalność i nauczanie naszego Ojca Świętego. Piękny program zaprezentowany przez uczniów naszego Gimnazjum w wymownej scenerii podkreślił wielkość i znaczenie dla całego świata pontyfikatu Papieża z dalekiego kraju. Poprzez prezentację multimedialną mogliśmy jeszcze raz przeżyć pielgrzymki do ojczyzny, wysłuchać przesłań kierowanych do nas.

 Program przygotowany został pod kierunkiem pani Anny Cymerman, pani Anny Kramarz, pana Mirosława Smolenia, pana Sławomira Skoczyka. Wymowną dekorację przygotowała pani Monika Tlałka.JanPaweII

4 marca odbył się konkurs językowy organizowany przez nauczycieli języków obcych w naszym gimnazjum. Uczestnictwo w tym konkursie było atrakcyjną formą zabawy i propagowaniem nauki języka angielskiego i niemieckiego oraz popularyzowania wiedzy o kulturach krajów niemieckojęzycznych oraz anglojęzycznych.

Czytaj więcej...

Komisja w składzie:

1. Robert Kowalczyk – przewodniczący

2. Anna Cymerman (ocena szkół ponadgimnazjalnych)

3.Emilia Karlak

4.Karolina Kowalczyk

5.Stanisława Kucek

6.Danuta Paplaczyk

7.Franciszek Pindziak

8.Bogusława Wziątek

Postanowiła nagrodzić poszczególne osoby:

Czytaj więcej...

Walentynki to coroczne święto, które swoimi korzeniami sięga w Europie Południowej i Zachodniej czasów średniowiecza. Do Polski dotarło na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Stałym elementem Walentynek jest wzajemnie wręczanie sobie walentynkowych ozdobnych karteczek,  najczęściej w kształcie serca i w czerwonym kolorze, opatrzonych walentynkowym wierszykiem.

Czytaj więcej...

Zawody     sportowe   pozaszkolne  

2014/2015

W ramach współzawodnictwa sportowego wzięliśmy udział w:

  • W dniu 29.09.2014r. reprezentacja szkoły dziewcząt i chłopców wzięła udział w biegach przełajowych. Rywalizacja była bardzo duża, chłopcy drużynowo wywalczyli I miejsce, a dziewczęta II miejsce.

Najlepsze wyniki indywidualnie wywalczyli:

- z  pierwszej klasy: I miejsce Dominik Stopiak, II miejsce Kacper Magiera, VI miejsce Anna Janowiak i Łukasz Flaszczyński;

- z drugiej klasy: I miejsce Artur Moniak, III miejsce Alicja Kubisiak i Dominik Klozyk, IV miejsce Magdalena Mucha, VI Mateusz Stopiak.

- z trzeciej klasy: II miejsce Gabriela Gombarczyk, VI miejsce Anna Pastorczyk i Marek Kucek

  • w Ginazjadzie Powiatu Nowotarskiego – Szkolna Indywidualna LigaLA Dziewcząt i Chłopców. Najlepsze wyniki osiągnęli:
    • Gombarczyk Gabriela V miejsce - 600m, Moniak Artur VIII miejsce – 1000m, IX miejsce Anna Patorczyk – 100m i Kubisiak Alicja – skok w dal.
  • w Gimnazjadzie Powiatu Nowotarskiego w Szachach. Najlepsze wyniki uzyskali: Paweł Adamczyk I miejsce oraz Sebastian Bandyk II miejsce. Drużynowo nasi uczniowie zajęli IV miejsce.

Czytaj więcej...

W dniu 21 stycznia miała miejsce Kolęda, którą prowadził ks. Krzysztof Korba. Rozpoczęła się ona na porannym apelu szkolnym od wspólnej modlitwy i błogosławieństwa, a następnie kapłan wraz ze wszystkimi zebranymu poprzez śpiew kolęd i modlitwę upraszali potrzebne łaski na nowy 2015 rok.

„W stajence ubogiej Święta Rodzina, oczekuje narodzin Człowieczego Syna. Kiedy się narodzi, zejdą się pasterze, klękną przed Nim i pokłon oddadzą Mu szczerze. Gwiazda betlejemska światu zaś oznajmi, że to właśnie tutaj, w tej maleńkiej stajni, stał się cud, sława którego dotrze wkrótce wszędzie. Chrystus na świat przyszedł i królować nam będzie!”
Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ŻYCZYMY DYREKCJI, WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM ORAZ INNYM PRACOWNIKOM SZKOŁY, ABY ŚWIĘTA BYŁY WYJĄTKOWYMI DNIAMI W ROKU,BY KOLACJA WIGILIJNA WNIOSŁA W SERCA SPOKÓJ, BY PREZENTY UCIESZYŁY KAŻDE SMUTNE OCZY, BY SPOKOJNA PRZERWA UKOIŁA ZŁOŚĆ.
Niech te radosne Święta Bożego Narodzenia, będą szczęśliwe dla każdego i przyniosą miłość, radość i nadzieję oraz dużo dobrego w nadchodzącym Nowym Roku 2015
Samorząd Uczniowski

Dobry Święty Mikołaju.

Wszyscy  cię kochają.

Usiądź sobie między nami,

Obdarz uczniów prezentami”

Od kilku lat w naszej szkole obchodzony jest dzień Świętego Mikołaja. Ten niecodzienny gość, w towarzystwie swoich pomocników-aniołków, niesfornego diabełka oraz leniwego renifera, spotkał  się z uczniami wszystkich klas naszego gimnazjum, którzy z wielkim przejęciem ale także strachem na twarzach  witali zacnego gościa. Czyżby coś przeskrobali i bali się, że nie dostaną prezentów….?

1 grudnia 2014 odbył się finał Powiatowego Konkursu Wiedzy o AIDS. Konkurs został zorganizowany przez Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu. W etapie finałowym znależli się uczniowie 27 gimnazjów włonionych w eliminacjach szkolnych. Uczestnicy konkursu prezentowali wysoki poziom wiedzy. Do rozwiązania był test składający się z 30 pytań. Uczennice naszego gimnazjum osiągnęły znaczący sukces: II miejsce Anna Flaszczyńska i III miejsce Kuliga Krystyna i Alicja Mieszkowska. Uczniów do konkursu przygotowywała pani Edyta Mikłusiak. 

ken„Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem”.

Naszym Nauczycielom, Dyrekcji i Pracownikom Szkoły
z okazji Dnia Edukacji Narodowej
składamy najpiękniejsze życzenia
zdrowia, budującej świadomości misji, jaką Państwo wypełniacie,
wdzięcznych wychowanków i satysfakcji z podejmowanych działań.
W imieniu Społeczności Szkolnej
Samorząd Uczniowski

W ramach Dnia Profilaktyki Uzależnień obchodzonego w Liceum i Technikum uczniowie naszego Gimnazjum mieli możliwość obejżenia dwóch spektakli dotyczących uzależnień i beztroski w życiu codziennym. Efekty świetlne i muzyczny oraz scenografia i gra aktorska uczniów dodatkowo podkreśliły tragedie bochaterów i wywarły na nas ogromne wrażenie. Należy dodać, że realizacja programu wspierana jest przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Całość koordynowała pani Maria Jeż. 

W nazej szkole odbyla sie  akademia z okazji 96 Rocznicy Odzyskania Niepodległości po 123 latach niewoli. W programie przygotowanym przez p. Halinę Matera wzięli udział uczniowie klas pierwszych, drugich i IIIa. Przedstawiono trudną historię narodu polskiego w okresie rozbiorów. Elementy prozy przeplatane były wierszami optymizmem, miłością i tęsknotą za niepodległą ojczyzną. W programie śpiewane były piosenki patriotyczne w wykonaniu szkolnego chóru pod kierunkiem p. Mirosława Smolenia.

Rajd rozpoczął się w przywarówce i szlakiem  zielonym ruszyliśmy na szczyt. Przewodnikiem grupy złozonej z ucznów klas II, nauczycieli, opiekunów i pracowników Gminy Lipnica Wielka był przedstawiciel Babiogórskiego Parku Narodowego. Zeszliśmy do Zubrzycy na krupówki skąd przejechalismy do Orawskiego Parku Etnograficznego i tam zakończyła się nasza wyprawa. Na miejscu zjedlismy smaczną kiełbaskę i już z pełnymi brzuchami moglismy wysłuchać przemówień i odebralismy okolicznościowy dyplom uczestnictwa. W rajdzie wzięło udział 408 uczestników.
Pogoda była idealna choć na szczycie "troche" wiało, ale to nam nie przeszkodziło i mogliśmy podziwiać w pełnej okazałaści piękno krajoznawcze pasma Babiej Góry i jej
okolic.

We wrześniu tradycyjnie wszyscy uczniowie wracają do szkoły. Jedni bardzo chętnie, drudzy trochę mniej... W nowym roku szkolnym po raz pierwszy przyszliśmy do szkoły dnia 1 wreśnia. Uroczystą inaugurację zaczęliśmy od Mszy Św., w której uczestniczyli uczniowie, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.

Czytaj więcej...

Początek strony