Dnia 23 czerwca, po dziesięciu miesiącach trudu nauki i pracy, zakończy się rok szkolny  i rozpoczną się tym samym upragnione wakacje :)

Początek strony