Informujemy uprzejmie, że posiedzenie rady pedagogicznej dla Gimnazjum odbędzie się w dniu 27 sierpnia o godzinie 9:30.

Seredecznie zapraszamy.

Początek strony